Schouder aan schouder in 2019; burgemeester van Egmond houdt nieuwjaarstoespraak in Kruiningen

Kruiningen – Op maandagavond 7 januari is er in het gemeentehuis van Kruiningen een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de Gemeente Reimerswaal.

De avond was georganiseerd door de Gemeente Reimerswaal en voor iedereen toegankelijk. Burgers, ondernemers en gemeentebestuurders kwamen rond 19:00 uur richting het Gemeentehuis in Kruiningen om de toespraak van Mevr. van Egmond, burgemeester van Reimerswaal, aan te horen.

De burgemeester begon haar toespraak uiteraard met de beste wensen voor 2019. Vervolgens ging de toespraak over de afgelopen jaarwisseling. De afgelopen jaarwisseling verliep in de Gemeente Reimerswaal redelijk rustig. “De afgelopen jaarwisseling kende over het algemeen een rustig verloop en daar ben ik dankbaar voor en blij mee. Met hulp van inwoners, vrijwilligers, initiatiefnemers, jongerenwerk, boa’s, gemeentewerken, politie en brandweer kregen we een jaarwisseling waar we met elkaar trots op kunnen zijn!” zei Mevr. van Egmond in haar toespraak.

Niet alles verliep helemaal vlekkeloos tijdens de jaarwisseling. Zo waren er een aantal meldingen van overlast en te vroeg afgestoken vuurwerk. Ook dit jaar was er weer schade tijdens de jaarwisseling. Bij die schade moeten we denken aan kapot asfalt, kapotte afvalbakken, verkeersborden, bankjes en een kapotte schommel. Ook de de buitendienst heeft kosten gemaakt door het voortijdig en achteraf opruimen van rommel. Alles bij elkaar heeft het afgelopen jaarwisseling de Gemeente Reimerswaal zo’n 15.000 euro gekost. De kosten van de jaarwisseling komen daarmee hoger uit dan vorig jaar. “Wellicht valt het bedrag u mee. Maar, laat ik maar heel eerlijk zijn: Elke euro die we hier aan moeten uitgeven is zondegeld, het is geld van ons allemaal. Geld dat we liever aan andere zaken uitgeven, waar onze inwoners wat aan hebben.” Zei de burgemeester.

Ook de Gemeente Reimerswaal kent veel verschillende tradities tijdens de jaarwisseling. Van een koenckelpotfanfare tot met brommers zonder uitlaat door de dorpen knallen, van carbidschieten tot eindeloos vuurwerk afsteken. Mevrouw van Egmond sloot het deel over de jaarwisseling als volgt af: “En zo ingewikkeld is het eigenlijk niet: let op je kroost, houd je aan de veiligheidsregels, heb respect voor de ander en voor wat niet van jou is, ruim je rommel op en de jaarwisseling is een feest voor iedereen. Een onbevangen jaarwisseling voor iedereen.”

Onbevangen… Over dat woord ging de burgemeester nog even door. Onbevangenheid zorgt ervoor dat we creativiteit aanboren, flexibel en wendbaar zijn. De burgemeester haalde ook nog een citaat van de kersttoespraak van de koning naar voren: “Of zoals onze koning het mooi verwoordde in zijn kersttoespraak: dat je samenwerkt met anderen, dat je samen de schouders eronder zet, dat we kansen benutten en dat de problemen van de ander ook jouw problemen zijn.”
De burgemeester heeft het afgelopen jaar een aantal dragers van onbevangenheid gezien zei ze tijdens haar toespraak. “Een bedrijf dat onderdak en een maaltijd aanbiedt voor hen die het nodig hebben tijdens kerst, een zorginstelling die deuren gastvrij openzet, wanneer deuren van een dorpshuis dicht moeten, vrijwilligers die koken voor eenzamen, een gezin dat hun huis openzet voor pleegkinderen, bedrijven die samenwerken, innoveren en hun bijdrage leveren aan de energietransitie, een inwoner die omkijkt naar een hulpeloze alcoholverslaafde, een initiatiefnemer die met een aantal vrijwilligers ervoor zorgt dat er weer een vreugdevuur is in een dorp. ”

Ook de woonvisie kon niet om de toespraak heen. De Gemeente Reimerswaal gaat in 2019 een nieuwe woonvisie opstellen. Daari wordt niet alleen gekeken naar de aantallen, maar ook naar de behoefte en kwaliteit van wonen. Wethouder Jaap Sinke trekt dit dossier en zal ook in 2019 de vraagstukken over het nieuwe wonen en ruimtelijke ontwikkelingen oppakken.

Wethouder Dirk Verburg zal het dossier van het ontwikkelen van een klimaatneutraal Reimerswaal op zich nemen in 2019. De burgemeester gaf tegelijkertijd een tip over dit onderwerp mee: “Ons klimaat verandert, fossiele brandstoffen worden schaars en onze opdracht om zuinig te zijn op ons gebied zodat we die nog beter door kunnen geven aan onze kinderen, vraagt dat we als gemeente er niet alleen over nadenken, maar ook maatregelen nemen als een goed rentmeester.”

In het jaar 2018 heeft wethouder Kees Verburg de behoefte aan bedrijfsgrond in de Gemeente Reimerswaal op zich genomen. Hij zal hier in 2019 met vol enthousiastme mee door blijven gaan.

Ook zullen in 2019 de voorbereidingen voor het feestjaar 2020 plaatsvinden. De Gemeente Reimerswaal hoopt in 2020 namelijk haar 50-jarige bestaan te vieren. “Een feest niet alleen voor inwoners maar ook een uitgelezen kans om onze mooie gemeente op alle mogelijke manieren te promoten!” vind mevrouw van Egmond.

“Energie, zorg, toekomstvisie, werk en toerisme. Al deze uitdagingen kunnen we als gemeente niet alleen het hoofd bieden. Verbinding en participatie met inwoners, bedrijven, maatschappelijke, levensbeschouwelijke instellingen en kerken vormen voor ons de rode draad. Onze uitdagingen zijn immers ook de uwe. Ze roepen vragen op die we met elkaar zullen moeten beantwoorden. Want soms zal het schuren. Omdat het tijd vraagt. Of geld kost. Of omdat het wringt tussen economie en groen. Of tussen werkgelegenheid en leefbaarheid. Wat we daarvoor nodig hebben? Dat we buiten ons clubje kijken en denken, samenwerken en schouder aan schouder staan. Verschillende dorpen. Schakels die samen één gemeente Reimerswaal vormen, zoals uitgebeeld in de nieuwe ambtsketen.
Ik wens u en ons met elkaar een onbevangen 2019 toe! Laten we daarop toosten.” zo besloot de burgemeester haar nieuwjaarstoespraak van 2019.