Politie wilt nauwer samenwerken met BOA’s: ‘BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’

Nederland – Op maandag 10 december heeft de korpsleiding van de politie de notitie ‘Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’ gepresenteerd.

Politie reageert op nieuwe documentaire ”Verdacht”

Den Haag – Op maandagavond 10 december wordt de documentaire ‘Verdacht’ uitgezonden op 2DOC. Deze documentaire laat veertien Nederlanders aan het woord over hun negatieve ervaringen met de politie en wat dat met hen gedaan heeft.

Vallende sterren te spotten van donderdag op vrijdagnacht

Op vrijdag 14 december 2018 zal de jaarlijks terugkerende meteorenzwerm weer te zien zijn
Onder ideale omstandigheden zullen er van deze zwerm om en nabij de 100 meteoren per uur te zien zijn.