Gemeente Tholen begint rechtszaak vanwege valse beschuldigingen

Tholen – De gemeente Tholen start een rechtszaak tegen de ‘Foundation Maerloo’ en daaraan gelieerde personen vanwege het uiten van onjuiste, onrechtmatige beschuldigingen aan het adres van de gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris.

In het kader van een procedure bij de Raad van State over een last onder dwangsom die door het college is opgelegd vanwege de aanwezigheid van niet vergunde bouwwerken op een perceel in Sint Philipsland, vond op maandag 26 november jl. een rechtszitting plaats. Tijdens die zitting en in de processtukken van deze zaak zijn de bedoelde aantijgingen geuit. De aantijgingen missen elke grond en zijn onrechtmatig. De gemeente heeft hier al eerder een persverklaring over uitgebracht.

Een sommatiebrief die door de advocaat van de gemeente aan de betrokkenen is verstuurd, heeft niet geleid tot het terugnemen en rectificeren van de beschuldigingen. De gemeente zal daarom een civielrechtelijke procedure starten tegen degenen die de onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan.