Foto: Gemeente Noord-Beveland

Colijnsplaat – Met het vandaag getekende huurcontract tussen de Gemeente Noord-Beveland en de Watersport Vereniging Noord-Beveland (WSVNB), is de watersport op Noord-Beveland ook voor de komende 30 jaar stevig verankerd. Bovendien willen de gemeente en de WSVNB het havengebied van Colijnsplaat in de toekomst nog verder op de kaart zetten door de toeristische aantrekkelijkheid te vergroten. Daarvoor tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst In de samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente en de WSVNB af dat ze samen met de ondernemers het gebied in en om de haven van Colijnsplaat aantrekkelijker willen maken voor recreanten en bewoners. Betere voorzieningen, aantrekkelijke ligplaatsen en dienstverlening voor waterrecreatie worden gecombineerd met andere mogelijkheden.

Huurverlenging Daarnaast sloten beide partijen een overeenkomst voor huurverlening voor de komende jaren (2020 tot en met 2049). Dit als gevolg van het aflopen van de huidige overeenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen dat indien de gemeente de exploitatie van de vissershaven wenst over te dragen, dit zal doen aan de WSVNB. Dit in het kader van het samen versterken van het toeristisch en recreatief product van Colijnsplaat.