Door: Dick van der Maas

Waarom?

Soms droom ik ervan om naar een plek te kunnen hier ver, heel ver vandaan. Een mooie plek met witte stranden. Witte stranden met zandkorrels van goud en een helder blauwe zee. Een plek welke volledig het tegenovergestelde is van dit zielige, kleine, koude en natte landje, waarop wij als mensen op elkaar gepropt zitten als haringen in een ton.

Waarom is de economie zover gekomen om de mensheid uit elkaar te scheuren zoals een leeuw zijn prooi verscheurt? Tegenwoordig draait het hele mensdom om geld en tijd. Mensen zijn tegenwoordig nog maar halve mensen, tenminste dat is wat ervan overgebleven is. Mensen zijn tegenwoordig net robotjes, die door chef “tijd” en baas “geld” bestuurd worden. Mensen moeten dit, mensen moeten dat, mensen krijgen zus en mensen betalen zo…

Soms zit ik te denken over hoe het vroeger geweest had moeten zijn. Vroeger, van jaren geleden. Vroeger, nog ver voor de middeleeuwen. Iedereen koos een mooie plek om zich te vestigen. Rond die plek bouwden ze een mooi hek om andere mensen te laten zien dat dat stukje terrein bezet was. Iedereen had een eigen stukje akkergrond waarop ze groenten verbouwden om zichzelf in leven te houden. Ook hadden de mensen toen een aantal dieren in een wei om van te leven. Ze vervoerden zich met paard en wagen in plaats van al die milieu-verdervende auto’s waar je tegenwoordig niet meer omheen kan. Nu proberen ze de auto’s weer milieuvriendelijker te maken, maar volgens mij zijn ze daar vrij laat mee. Ze veranderen ze pas als het kwaad al geschied is. Ze bedenken zich pas dat al die uitlaatgassen misschien wel slecht voor het milieu zijn, terwijl het milieu allang bedorven is.

Waar is die tijd gebleven van onbezorgd leven? Waar is die tijd gebleven om echt mens te zijn? Waar is de tijd gebleven dat mensen écht gestraft werden voor hun wangedrag, in plaats van een kleine tijd achter de tralies te zitten? Waar is die tijd gebleven dat mensen hun tijd en plaats zelf konden invullen? Waar is die tijd gebleven waarin de mensen nog écht konden genieten van de mooie natuur die verwoest is door de vele industrie. Waarom kunnen mensen alleen afhankelijk zijn van geld en werk? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Maar de conclusie is, soms verlangt ook een mens om écht mens te zijn. Zonder alle druk en stress die tegenwoordig op de mensen ligt. Soms verlangt een mens om iets meer ruimte voor zichzelf te hebben dan de gemiddelde 8 vierkante meter achtertuin. Maar die tijd is voorbij. We zullen de mensen van nu moeten accepteren en wachten tot de mensheid volledig overgenomen wordt door de machines. Dan zijn mensen weer vrij. Dan kunnen mensen weer écht mens zijn.